Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

 

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myšlienka na jún:

Čo sa týka detí – mňa netrápi, že z chlapca bude murár alebo pomocný robotník a z dievčaťa upratovačka. Aj to musí niekto robiť a mnohí sú pri tom spokojní a šťastní. Mňa ale trápi to, že ste vo svojich deťoch zabili anjela. Z každého človeka môže byť a mal by byť svätec. Najradostnejší a najšťastnejší človek. Ale vy z neho namiesto toho urobíte otroka či sebca. Nasmerujete ho na cestu, kde stále bude štvaný, draný, až sa zoderie a odpadne. O čom pri deťoch snívate, sú naivné fantázie. Na takom poli pšenica nenarastie.

( Anton Srholec )

 

 

 

STRETNUTIE S INŠPEKTOROM

Inšpektor ohlásil v istom mestečku v miestnej škole svoju návštevu. No na okraji mesta sa mu pokazilo auto a akokoľvek sa namáhal, nemohol ho naštartovať. Obzeral sa po pomoci, ale nikde nebolo nikoho. A zrazu sa spoza rohu vynoril jeden asi desaťročný chlapec. ...

celé zamyslenie

 

Na aktuálnu tému -

Eutanázia – právo na smrť?

Gender ideológia

Hormonálna antikoncepcia

 

Váš príbeh na našej stránke

 

 

 

Všetky práva vyhradené. © Sephoris Studio 2011 - 2016, Kontakt