Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

 

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myšlienka na september:

Kresťan má byť odborníkom v pravde a priebojníkom v láske. K štýlu kresťana patrí: nepohŕdaj ani nepodliezaj! Bohu sa klaňaj, k ľuďom sa skláňaj! Ľudia nie sú unavení kresťanstvom. Len ho nestihli ešte dostatočne spoznať.

( Gilbert Keith Chesterton )

 

 

TRAJA ZÁUJEMCOVIA

Istý starý opát si mal z mníchov v kláštore vybrať svojho nástupcu. Chcel, aby to bol človek pokorný, milujúci Boha. Prišli niekoľkí záujemcovia, ktorí sa uchádzali o toto miesto. ...

celé zamyslenie

 

Na aktuálnu tému -

Eutanázia – právo na smrť?

Gender ideológia

Hormonálna antikoncepcia

 

Váš príbeh na našej stránke

 

 

 

Všetky práva vyhradené. © Sephoris Studio 2011 - 2016, Kontakt