Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

Odteraz majte naponáhlo, aby ste milovali. Pretože celý priestor ľudského života dáva málo, aby sme plne rozšírili hranice svojej lásky. (Josemaría Escrivá)

Viera je začiatkom a láska vrcholom. Všetky ostatné čnosti, ktoré patria k dokonalosti, sú ich dôsledkom. (sv. Ignác Antiochijský)

O Bohu zmýšľajte s vierou, o blížnom s láskou, o sebe s hlbokou pokorou. (sv. Ján Bosco)

Keby sme videli, že Kristus je núdznym človekom, mučeným, väzneným, zavraždeným, že je v každom nedôstojne pošliapanom človeku popri našich cestách, objavili by sme tohto pošliapaného Krista ako zlatú mincu, ktorá sa opatrne berie do rúk a pobozká a určite by sme sa zaňho nehanbili. (Arnulf Romero)

Nikdy nám obetí nespravodlivosti nie je dosť ľúto, pokiaľ neurobíme nič pre zmenu nespravodlivej situácie. Dobrých Samaritánov, ktorí by sa poponáhľali na pomoc prepadnutým a okradnutým, nikdy nebude dostatok. A ešte lepšie by bolo zbaviť cestu z Jeruzalema do Jericha všetkých lupičov.
Nespravodlivosť spôsobuje bolesť Bohu, ktorého spravodlivosť na kríži oslnivo zažiarila. (J.R.W. Stott)

Slnko sa nemení podľa toho, na koho svieti, ani sa neumaže preto, lebo vysušuje blato. Tak ani kresťan by sa nemal chovať podľa toho, s kým jedná. Nemal by robiť rozdiely medzi veriacim a neveriacim, svätcom a hriešnikom, dobrým a zlým. (sv. Augustín)

Našu nelásku k blížnemu si vieme odôvodniť rôzne: antipatia, nepríjemný vzhľad, nevychovanosť, hrubosť, egoizmus, faloš, závisť, choroba... Toto všetko môže v nás vzbudzovať odpor. Ale Ježiš rád chodil na obedy aj k nepríjemným, opovrhovaným, chamtivým... (Marián Holbay) 

Chceli by ste takmer zmerať, pochopiť a cítiť lásku, ktorú máte k Bohu a dotýkať sa jej. Ale... buďte si istí, že čím väčšmi nejaká duša miluje Boha, tým menej to cíti. (páter Pio)

Evanjelium hlása lásku bez výhrad. To znamená byť s delikventami, a pritom nezavrhovať policajtov, s chudobnými, a pritom otvárať dvere i bohatým, s pokornými, ale nemať strach z mocných, s podriadenými bez toho, že by sme zabudli na ich šéfa. (Guy Gilbert)

Pri prvom kontakte s mladými, o ktorých sa starám, ma zakaždým zarazí ich beznádej. Uhýbavý neprítomný pohľad, smutná tvár, málovravnosť. Koľko trpezlivosti je treba, aby sa jedného dňa ich tvár rozjasnila, aby pozreli na druhého človeka, aby prehovorili! (Guy Gilbert)

Provokuj Boha na jeho vlastnej pôde: na pôde lásky. (brat Efraim)

Zvláštne, stretol som mnohých ľudí, ktorí ľutovali, že nemilovali Boha, ale nikdy som nestretol jediného človeka, ktorý by ľutoval, že miluje Boha. (Ján Mária Vianney)

Keď skončíš svoju prácu, pomôž svojmu bratovi z lásky ku Kristovi a rob to tak jemne a prirodzene, aby nikto, ani on sám, si neuvedomil, že robíš viac ako svoju povinnosť.  (Josemaría Escrivá)

Ja sa jednoducho každý deň za všetkých modlím. Keď stretnem človeka, už sa zaňho modlím, čo mi pomáha pri kontakte s ním. Mám zásadu, že každého prijímam ako osobu, ktorú mi posiela Kristus, ako niekoho, koho mi dal a zároveň mi ho zveril. (Ján Pavol II.)

Svet už neverí rečiam ani kázňam. Stále však verí láske. (sv. Pius X.)

Učte sa od Krista pravej láske: je to láska náročná, nehľadá sebecký pôžitok, ale je otvorená pre sebadarovanie. (Ján Pavol II.)

Láska je vec tak neskutočne cenná, že za ňu môžeš kúpiť celý svet, a nielen svoje, ale i cudzie hriechy ešte vykúpiš. (F.M. Dostojevskij)

Mnohí raz budú prekvapení, že ich dobrotivosť voči ľuďom na konci tak zaváži: opatrovali matku, starali sa o sirotu, nezištne dávali druhým. Budú počuť slová: „Mne ste urobili...
(Ján Chryzostom Korec)

Pokora lásky je hrozná sila, najmocnejšia zo všetkých, nič jej nie je podobné.
(F.M. Dostojevskij)

Čím som si zaslúžil, aby druhý človek, taký istý obraz a podoba ako ja, mi slúžil?
(F.M. Dostojevskij)

Milujte celé Božie tvorstvo, celý svet, každé zrnko vo svete. Keď budeš milovať každú vec, potom pochopíš Božie tajomstvo vo veciach. Kto chce uvidieť živého Boha z tváre do tváre, nech ho nehľadá na prázdnom nebi svojho myšlienkového sveta, ale v ľudskej láske. Nám, ľuďom, je vzorom a ideálom Ježiš Kristus. (F.M Dostojevskij)

K učeniu o láske patrí i to, že sa človek učí prekonávať svoje ego, že sa učí darovať sa, a to i tam, kde za to nič nedostáva – darovať sa i niekomu nesympatickému alebo tomu, kto ma jednoducho potrebuje – trpiacemu. (Benedikt XVI.)

Nebo je tam, kde nieto ľahostajných pohľadov. (sv. Terézia z Lisieux)

Kto miluje, neunavuje ani seba, ani druhých. (sv. Ján z Kríža)

Som presvedčený, že neexistujú silnejšie slová z Biblie, ktoré by zanechali na mne silnejší dojem ako tieto: „Čo ste urobili jednému z týchto maličkých, mne ste urobili.“
(Charles de Foucauld)

Prijmime úprimné predsavzatie urobiť príjemnou a ľahkou cestu druhým, keďže život prináša už dosť trpkosti. (Josemariá Escrivá)

Jedna kvapka pravej lásky je užitočnejšia ako more vedomostí. (sv. František Assiský)

Nehovor blížnemu: „choď preč a inokedy príď“ a „zajtra ti dám“, keď máš naporúdzi „hneď“.
(Prísl 3,28)

V starostlivosti o trpiacich nám Ježiš poskytuje tisíce príležitostí vnášať nádej do mnohých ľudských životov. (Matka Tereza)

Láska nie je cit, je to prikázanie, rozkaz. Je to akt vôle, jediný akt hodný mena čin. Nechaj Boha, aby On v tebe miloval, staň sa pokorným nástrojom Božej túžby a miluj všetkých ľudí, celý svet a všetko, čo je v ňom. (brat Efraim)

Pane, Bože môj! Ak ťa milujem len preto, lebo túžim vojsť do tvojho raja, pošli svojho anjela s mečom, aby privrel predo mnou dvere. Ak ťa milujem len preto, lebo sa bojím pekla, uvrhni ma tam! Ale ak ťa milujem pre teba, len pre teba samého, otvor, prosím ťa, náruč a prijmi ma! (sv. František Assiský)

Kto rozsieva Božiu lásku, Božiu lásku bude aj žať. Človek sa však musí naučiť a veriť duchovnému zákonu, že možno túto lásku nebude žať v tej oblasti, v ktorej sial alebo to nebude tak rýchlo, ako by si prial.
Keby sme mali toto poznanie, neprepadávali by sme tak často znechuteniu. A tak dávame len sebeckú lásku, ktorá ľahko sklame, keď nedostane to, čo očakáva. (John Bevere)

Milujúcemu sa rozširujú schopnosti. Jeho zmysly nadobúdajú mimoriadnu schopnosť prenikať. Autenticky kresťanská láska je láska stvoriteľská. Nezastavuje sa pred zlobou, hrubosťou, hriechmi a „zápachom“ iných. Ide do hĺbky, tvorí dobrotu, provokuje zázrak. Nemiluje iných preto, že sú dobrí. Ale pomáha im stať sa dobrými, keď ich milujeme.
(Alessandro Pronzato)

Všeobecne sa hovorí, že láska je slepá. V skutočnosti len láska vidí naozaj dobre, lebo odhaľuje veci, ktoré unikajú ľahostajnému pohľadu. Vidí krásu i bohatstvo aj tam, kde iní nachádzajú len tmu a bahno. (Alessandro Pronzato)

Kresťanská láska sa týči nad neresti iných. Vrhá sa do hĺbky a hľadá, objavuje, prebúdza, burcuje, čo je tam nedotknuté, rýdze. Aj keď ide o najskazenejších ľudí. Objavuje a prebúdza, čo je v nich najlepšie. (Alessandro Pronzato)

„Chcem, aby si uveril, že skutočné priateľstvo, hlboká a úprimná oddanosť môžu existovať aj medzi ľuďmi rozličného vierovyznania, rôznej rasy a sociálneho pôvodu. Tvoja láska musí rásť, stávať sa citlivejšou a pozornejšou. Ľudí, ktorí všeobecne šľachetne milujú, nájdeš ľahko, no ľudí, ktorí citlivo a pozorne milujú každého človeka, ktorého stretnú, je poriedko.
V každom človeku na svete je prítomný sám Pán. Ako len musel pri svojom umučení trpieť nedostatkom našej citlivosti a pozornosti. Povedal: ‘Čo ste urobili najmenšiemu z týchto mojich, mne ste urobili. A čo ste im neurobili, mne ste neurobili.’“ (Madeleine Hutin)

Všetko rob z lásky. Tak už nebudú malé veci, všetko bude veľké. Vytrvalosť v maličkostiach je hrdinstvo. (Josemaría Escrivá)

Nepýtaj sa neustále a neplodne: „Ktorou cestou mám ísť?“ Namiesto toho sa nauč milovať.
(Carlo Caretto)

Dnes nestačí, aby bol kresťan dobrý. Nie je dobrý ani ten, kto sa uspokojí len s tým, že je takmer dobrý. Treba byť „revolucionárom“. – Proti požívačnosti, pohanskému a materialistickému správaniu Kristus vyžaduje nekonformistov, rebelov lásky!
(Josemaría Escrivá)

Vezmi si k srdcu moju radu a dôsledne ju realizuj: osoby, ktorým si nesympatický, zmenia svoju mienku, keď zistia, že ich máš vskutku rád. (Josemaría Escrivá)

Nepochybuj o tom, že srdce bolo stvorené pre lásku. Vložme teda Ježiša do všetkých našich lások. Inak sa prázdne srdce pomstí a naplní sa opovrhnutiahodnými nízkosťami.
(Josemaría Escrivá)

Miluj dobrých ľudí, lebo milujú Krista. A miluj aj tých, ktorí ho nemajú radi, pretože je to ich nešťastie, a najmä preto, že on miluje jedných i druhých. (Josemaría Escrivá)

Doteraz si pestoval len jednu cnosť: veľkodušný záujem o ostatných. Po stretnutí s Pánom si dostal milosť poznať v každom z nich Ježiša. Zaľúbil si sa do neho a teraz ho miluješ v nich. Altruizmus, ktorý ťa dovtedy podnecoval slúžiť svojim blížnym, sa ti javí ako nedostatočný. Máš pravdu! (Josemaría Escrivá)

Boh smädí po tom, aby sme my smädili po ňom. (sv. Augustín)

„Milujem ťa, Bože môj, a mojou jedinou túžbou je milovať ťa až do posledného dychu môjho života. Milujem ťa, Bože môj, nekonečne hodný milovania, a radšej chcem zomrieť, milujúc ťa, ako žiť, a nemilovať ťa. Milujem ťa, Pane, a prosím ťa len o jednu milosť, aby som ťa mohol milovať večne... Bože môj, ak môj jazyk nemôže v každej chvíli povedať, že ťa milujem, chcem, aby ti to opakovalo moje srdce pri každom mojom dychu...“
(Ján Mária Vianney)

Čistá láska vyčerpáva človeka na pokraj síl, ale čoraz mocnejšie posúva svet do Svetla.
(Ladislav Boros)

Ľudstvo umiera na nedostatok lásky a vzájomnej úcty. Nikto nemá na nikoho čas, iba na seba.
(Matka Tereza)

Láska, aby bola láskou, musí sa dostať zo strán kníh a z diskusií a nájsť spontánnosť a účinnosť najobyčajnejšieho, najjednoduchšieho a ak chceme, aj najprostoduchejšieho gesta a činu. (Alessandro Pronzato)

Láska sa musí vyslobodiť zo slučiek slov, fráz a sloganov a stať sa konkrétnym skutkom.
(Alessandro Pronzato)           

Boli okamihy a celé obdobia v mojom živote, kedy som potreboval poriadne povzbudenie a súhlasný stisk ruky by som pocítil ako posilu nad všetky posily – a práve vtedy ma nechali tak všetci, od ktorých som túto pomoc mohol očakávať, o ktorých som si myslel, že sa na nich môžem spoľahnúť. Teraz už nečakám nič a cítim len určitý pochmúrny úžas.
(Friedrich Wilhelm Nietzsche)

Dbaj, aby oheň tvojej lásky nebol ako plameň bludičky, prelud, slabo blikajúci, ktorý nezapáli to, čoho sa dotkne, ani nič nezohreje. (Josemaría Escrivá)

Ježiš plače nad naším kresťanstvom, spokojným, triumfalistickým, pozostávajúcim skôr z vecí ako z ľudí, skôr z rečí ako zo života, skôr zo zvyku ako z viery, skôr z rozumnosti ako z evanjeliového bláznovstva, skôr z almužien ako z lásky. (Alessandro Pronzato)

Dokonale milovať Boha a nechať sa ovládať egoizmom alebo apatiou vo vzťahu k blížnemu je nezlučiteľné. (Josemaría Escrivá)