Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

Späť na hlavnú stránku

 

PODOBENSTVO O TALENTOCH (104)

Kto má, tomu sa pridá , a kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. Nepripadá nám táto Božia logika nespravodlivá? Ale nekonáš aj ty podobne? Vo svojej záhrade venuješ viac času a opatery dobrým stromom a tým, ktoré ti nezarodili, zoberieš aj miesto, ktoré ti zaberajú.

NÁMAHA PRE BOŽIE KRÁĽOVSTVO (52)

Čo všetko dokázal urobiť nepoctivý správca, aby si zabezpečil budúcnosť? A čo ty? Neprijímaš radostnú zvesť o Božom kráľovstve len nezaujato, spôsobom: „Veď nejako to bude...“ To ale nie je účasť na Božích prisľúbeniach...

ABY VŠETCI BOLI JEDNO (53)

Carlo Caretto spomína na jednu príhodu z detstva, ako raz do dediny prišiel kresťan, ktorý nebol katolíkom a začal rozdávať Sväté Písma...

VEČNÝ ŽIVOT (85)

„Večný život je v tom, aby poznali teba a toho, ktorého si poslal...“ (Jn17,3) Nie sú tieto Ježišove slová pre nás sklamaním? „Iba“ toto má byť večný život?

AKÝ POKLAD MÁME V RUKÁCH?(90)

Cena za Božie kráľovstvo je vysoká. Ježiš hovorí: „Predaj všetko, čo máš...“

POĎ DO MOJEJ VINICE(94)

Sme šikovní, keď máme pracovať pre veci tohto sveta. Máme silu, necítime únavu, robíme si množstvo plánov. Keby sme aj pre náš duchovný život robili aspoň spolovice toľko, koľko robíme pre tento svet...

BOHA TREBA HĽADAŤ(36)

Pohodlnosť je najväčšou prekážkou človeka pri hľadaní Boha...

KDE PREBÝVA BOH?(51)

Pri tejto otázke nemusíme deťom ukazovať rukou hore, na nebo, lepšie je ukázať na srdce. Lebo v srdci každého človeka, ktorý žije s Bohom v priateľstve, je Boh silne prítomný.

JE V NÁS BOŽIE KRÁĽOVSTVO?(97)

U Ježiša dosiahlo Božie kráľovstvo vrchol, keď umieral za nás na kríži.