Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

 

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myšlienka na apríl

Pre ľudí dnešnej doby je potrebné svedectvo. Posolstvo viery je pre nich vierohodnejšie z úst toho, o kom vedia alebo vycítia, že musí zápasiť so svojimi otázkami, pochybnosťami, problémami, že vieru, o ktorej hovorí, neprijal ako hotovú vec, ale musela prejsť rôznymi skúškami a krízami.

( Tomáš Halík )

 

 

 

OHLASOVANIE EVANJELIA DNES

          Ak budeš žiť ako kresťan, ľudia budú za tebou prichádzať. Dnes už nie je doba, kedy sa až tak žiada, aby sme aktívne hlásali evanjelium ako kedysi. Dnes, zdá sa, stačí, že sa o nás, kresťanoch vie – my o sebe nemusíme veľa hovoriť, ľudia prichádzajú sami. ... pokračovanie

 

 

Na aktuálnu tému:

 

Asistovaná reprodukcia

Eutanázia – právo na smrť?

Gender ideológia

Hormonálna antikoncepcia

 

Váš príbeh na našej stránke

 

 

 

Všetky práva vyhradené. © Sephoris Studio 2011 - 2018, Kontakt