Kostol Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Horčičné zrnko

 

"Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi,
ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre,
takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky." (Mk4,31-32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myšlienka na január

Niekedy chceme robiť veci nadprirodzene, ale správame sa tak preduchovnene, že nakoniec pôsobíme neprirodzene.

(anonym)

 

 

       

  NEZAŤAŽUJ BOHA

            Žiak prišiel k stanu svojho učiteľa na ťave. Zosadol, vošiel dnu, hlboko sa uklonil a povedal: „Moja viera v Boha je taká veľká, že som svoju ťavu neuviazal. Som presvedčený, že Boh neustále bdie nad záujmami tých, ktorí ho milujú.“
„Bež tú ťavu ihneď uviazať, hlupák!“ pokarhal ho učiteľ. „Nemôžeš Boha zaťažovať úlohami, na ktoré stačíš sám.“

(DE MELLO, A. 2008. Modlitba žaby I. Bratislava: Eugenika, 2008.)

 

 

Na aktuálnu tému:

 

Asistovaná reprodukcia

Eutanázia – právo na smrť?

Gender ideológia

Hormonálna antikoncepcia

 

Váš príbeh na našej stránke

 

 

 

Všetky práva vyhradené. © Sephoris Studio 2011 - 2018, Kontakt